Chef & Försäljning

Åke Rosén
0660 - 25 20 90

070 - 254 68 44

Försäljning & Lager

Richard Rosén

070 - 256 19 12

Försäljning & Lager

Magnus Rosén
0660 - 25 20 74
070 - 214 30 59

Administration

Veronica Robertsson
073 - 052 36 17

Verkstad

Oskar
0660 - 25 20 76

Verkstad
Per
0660 - 25 20 76